TEXTILE FABRIC

Polyester, Nylon,Poly/Cotton,Nylon/Cotton,T/R Fabric